First isiZulu Attempt (short)

Ngiyakubona. Wena umuhle. Wenzani ephusheni lami? Ufike lapha nini? Angikufuni lapha. Angikufuni kodwa ngiyakudinga. Ngiyakuthanda futhi ngifuna ukukuqabula kodwa angifuni ukukubona.

If you speak isiZulu, please let me know where I should improve. 

 

*I corrected the “ephupho” to “epusheni”

Advertisements